I FESTIWAL IM. ROMANA KOŁAKOWSKIEGO

Jesteśmy przekonani, że nasze wspólne spotkanie z twórczością Romana Kołakowskiego będzie dla wszystkich wielką przygodą artystyczną, możliwością zdobycia nowych doświadczeń oraz poznania ciekawych ludzi. Mamy nadzieje, że udział w konkursie pozwoli Wam wypromować siebie oraz swoją działalność artystyczną na scenie ogólnopolskiej. Festiwal w szczególności dedykowany jest uzdolnionej artystycznie młodzieży oraz absolwentom szkół i uczelni artystycznych.


Komitet Organizacyjny

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do wzięcia udziału w

I Ogólnopolskiem Festiwalu Poezji, Piosenki oraz Tłumaczeń Romana Kołakowskiego.

DATA: 09.10.2021 r.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 13-26.09.2021 r.

KONCERT LAUREATÓW: 09.10. 2021 r.

NAGRODY:

–  NAGRODA PREZYDENTA WROCŁAWIA w wysokości 2021 złotych ufundowana przez Miasto Wrocław

–  NAGRODA FUNDACJI IM. ROMANA KOŁAKOWSKIEGO w wysokości 2021 złotych ufundowana przez Fundację im. Romana Kołakowskiego

–  NAGRODA PUBLICZNOŚCI w wysokości 2021 złotych, za największą ilość wyświetleń swojej interpretacji na YT.

REGULAMIN

(wersja PDF regulaminu do pobrania)

Fundacja im. Romana Kołakowskiego i Teatr Piosenki zapraszają  do udziału w pierwszej edycji 

Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji, Piosenki oraz Tłumaczeń Romana Kołakowskiego

09.10.2021

,,(…) czas pętlą jest i nie ma końca trasy(…)”

,,Itineris finis non Est”

Festiwal dedykowany jest  

PAMIĘCI ROMANA KOŁAKOWSKIEGO 

Jesteśmy przekonani, że nasze wspólne spotkanie z twórczością Romana Kołakowskiego będzie dla wszystkich wielką przygodą artystyczną, możliwością zdobycia nowych doświadczeń oraz poznania ciekawych ludzi. Mamy nadzieje, że udział w konkursie pozwoli Wam wypromować siebie oraz swoją działalność artystyczną na scenie ogólnopolskiej. Festiwal w szczególności dedykowany jest uzdolnionej artystycznie młodzieży oraz absolwentom szkół i uczelni artystycznych.


Komitet Organizacyjny

Regulamin I. Ogólnopolskiego Festiwalu

Romana Kołakowskiego

I.  ORGANIZATORZY:

– Miasto Wrocław

– Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie

  • Fundacja im. Romana Kołakowskiego

II. SPONSORZY

– Miasto Wrocław

– LGD „Perły Mazowsza”

– Gminny Ośrodek Kultury

– Urząd Gminy Tarczyn

  • Fudacja im. Romana Kołakowskiego

III. PATRONAT KONKURSU

– Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia

– Barbara Galicz – Burmistrz Tarczyna

III. CELE KONKURSU

 – popularyzacja artystycznego dorobku Romana Kołakowskiego

 – promocja artystycznie uzdolnionej młodzieży 

– aktywizacja oraz wsparcie środowiska artystycznego

– zaproponowanie nowych, innowacyjnych form przekazu artystycznego

 – promocja historii i współczesności Miasta Wrocław i Gminy Tarczyn

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

§1

W Konkursie mogą uczestniczyć wokaliści lub zespoły muzyczne bez względu na limit wiekowy. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie  zgłoszenia z jednym utworem zapisanym w formacie audio (link do nagrania opublikowanego na kanale YouTube lub nagrania na dysku) do 26 września 2021 na adres elektroniczny: teatr.piosenki@onet.eu 

§2

W zgłoszeniu należy zamieścić wypełnioną kartę zgłoszenia oraz nagranie w formie audio. 

§3

Nagrania nie muszą być studyjne i profesjonalne, mogą być zarejestrowane dostępnymi nośnikami. Głos powinien być jak najmniej zniekształcony, słyszalny akompaniament i tekst. 

§4

Na podstawie nadesłanych nagrań komisja dokona eliminacji do koncertu laureatów.

§5

Należy przygotować własną interpretację jednej piosenki z szerokiego repertuaru twórczości Romana Kołakowskiego. Mile widziane będą nowe kompozycje do wierszy z tomików ,,Piosenki ocenzurowane” czy ,,Rymy Częstochowskie”. 

§6

Dodatkowym atutem będzie akompaniament żywych instrumentów. 

W poszukiwaniu inspiracji zapraszamy na stronę www.romankolakowski.pl oraz naszego Facebooka i YT Teatr Piosenki, gdzie publikujemy i poszerzamy repertuar Romana Kołakowskiego.

V. PRZEBIEG KONKURSU

KONKURS odbywa się w dwóch etapach:

I. Eliminacje:

Kwalifikacje do udziału w Konkursie dokonywane będą na podstawie zgłoszeń elektronicznych. 

Soliści i zespoły są zobowiązane nadesłać od 13 czerwca do 26 września 2021 roku na adres: teatr.piosenki@onet.eu kartę zgłoszenia wraz z nagraniem wykonywanego utworu.

Oceny dokona Komisja powołana przez Organizatorów.

Informacja o zakwalifikowaniu do drugiego etapu zostanie opublikowana na stronie Festiwalu i przekazana uczestnikom mailowo do dnia 29 września 2021 roku. 

II. Koncert Finałowy: 

09.10. 2021 

Przed Koncertem Finałowym serdecznie zapraszamy na warsztaty z artystami Teatru Piosenki, które odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarczynie o godzinie 10.00. 

O godz. 12.00 zaplanowana jest próba generalna dla Finalistów, wskazanych przez Jury.

Od godziny 15.00 przerwa obiadowa, przygotowanie się do koncertu.

Koncert Finałowy odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarczynie w dniu 09.10. 2021 roku 

o godz. 18.00. Każdy z nich wykona zgłoszony i nagrodzony utwór.

Koncert Finałowy uświetni występ zaproszonych Gości.

VI. NAGRODY

W Konkursie przyznane będą następujące nagrody:

–  NAGRODA PREZYDENTA WROCŁAWIA w wysokości 2021 złotych

    ufundowana Miasto Wrocław

–  NAGRODA FUNDACJI IM. ROMANA KOŁAKOWSKIEGO w wysokości 2021 złotych ufundowana przez Fundację im. Romana Kołakowskiego

–  NAGRODA PUBLICZNOŚCI w wysokości 2021 złotych, za największą ilość wyświetleń swojej interpretacji na YT.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dysponowania materiałami przesłanymi przez uczestników (będą one udostępniane przez cały czas trwania konkursu na stronie WWW, FB oraz YT organizatora. 

Uczestnicy niepełnoletni zobowiązani są przyjechać na koncert finałowy z opiekunem.

  • Organizatorzy nie ponoszą kosztów związanych z przyjazdem uczestników.

Informacje:

Fundacja im. Romana Kołakowskiego, 

koordynator konkursu: Agata Klimczak-Kołakowska (tel. 501 761 338)

E-mail: teatr.piosenki@onet.eu

www.romankolakowski.pl

www.teatr-piosenki.pl