I Ogólnopolski Festiwal Poezji, Piosenki oraz Tłumaczeń Romana Kołakowskiego „Exodus”

Fundacja im. Romana Kołakowskiego i Teatr Piosenki zapraszają do udziału w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu poezji, piosenki oraz tłumaczeń Romana Kołakowskiego.

Tegoroczny temat i tytuł koncertu Galowego: „EXODUS”.

Festiwal dedykowany jest PAMIĘCI ROMANA KOŁAKOWSKIEGO.

„Jesteśmy przekonani, że nasze wspólne spotkanie z twórczością Romana Kołakowskiego będzie dla wszystkich wielką przygodą artystyczną, możliwością zdobycia nowych doświadczeń oraz poznania ciekawych ludzi. Mamy nadzieje, że udział w konkursie pozwoli Wam wypromować siebie oraz swoją działalność artystyczną na scenie ogólnopolskiej. Festiwal w szczególności dedykowany jest uzdolnionej artystycznie młodzieży oraz absolwentom szkół i uczelni artystycznych.”

Komitet Organizacyjny

Termin nadsyłania zgłoszeń: 9 kwietnia – 27 maja 2022 r.

Koncert laureatów: 5 czerwca 2022 r., godz. 19.00

Miejsce koncertu: Impart Wrocław, ul. Mazowiecka 17

Regulamin
I. Ogólnopolskiego Festiwalu
Romana Kołakowskiego
 1. ORGANIZATORZY:
  • Miasto Wrocław,
  • Fundacja im. Romana Kołakowskiego.
 2. SPONSORZY
  • Miasto Wrocław,
  • Fundacja im. Romana Kołakowskiego,
  • Stowarzyszenie Absolwentów Technikum Żeglugi Śródlądowej,
  • Muzeum Piosenki Polskiej w Opolu.
 3. PATRONAT KONKURSU
  • Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia.
 4. CELE KONKURSU
  • popularyzacja artystycznego dorobku Romana Kołakowskiego,
  • promocja artystycznie uzdolnionej młodzieży,
  • aktywizacja oraz wsparcie środowiska artystycznego,
  • zaproponowanie nowych, innowacyjnych form przekazu artystycznego,
  • integracja środowiska artystycznego, w szczególności młodych ludzi, wzajemna inspiracja i wymiana umiejętności.
 5. ZASADY UCZESTNICTWA
  • W Konkursie mogą uczestniczyć wokaliści lub zespoły muzyczne bez względu na limit wiekowy,
  • Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia z jednym utworem zapisanym w formacie audio (link do WeTransfer, YouTube lub nagrania na dysku) do 27 maja 2022 na adres elektroniczny: teatr.piosenki@onet.eu,
  • W zgłoszeniu należy zamieścić wypełnioną kartę zgłoszenia oraz nagranie w formie audio,
  • Nagrania nie muszą być studyjne i profesjonalne, mogą być zarejestrowane dostępnymi nośnikami,
  • Głos powinien być jak najmniej zniekształcony, słyszalny akompaniament i tekst,
  • Prosimy o nieingerowanie studyjne w nagrania,
  • Na podstawie nadesłanych nagrań komisja dokona eliminacji do koncertu finałowego.
 1. PRZEBIEG KONKURSU
  KONKURS odbywa się w dwóch etapach:
  1. Eliminacje
   Kwalifikacje do udziału w Konkursie dokonywane będą na podstawie zgłoszeń elektronicznych. 

   Soliści i zespoły są zobowiązane nadesłać od 9 kwietnia do 27 maja 2022 roku na adres: teatr.piosenki@onet.eu kartę zgłoszenia wraz z nagraniem wykonywanego utworu.

   Oceny dokona Komisja powołana przez Organizatorów.

   Informacja o zakwalifikowaniu do drugiego etapu zostanie opublikowana na stronie Festiwalu i przekazana uczestnikom mailowo do dnia 29 maja 2022 roku.

  2. Koncert Finałowy 05.06.2022 
   Przed Koncertem Finałowym serdecznie zapraszamy na warsztaty z artystami Teatru Piosenki, które odbędą się w Impart Wrocław o godzinie 11:00. 

   O godz. 12:00 zaplanowana jest próba generalna dla laureatów. Istnieje możliwość skorzystania z akompaniamentu zespołu muzycznego Teatru Piosenki, po wcześniejszym uzgodnieniu.

   Od godziny 15:00 przerwa obiadowa, przygotowanie się do koncertu.

   Koncert Finałowy odbędzie się w Impart Wrocław ul. Mazowiecka 17 o godz. 19:00.

   Każdy z laureatów wykona zgłoszony utwór.

   Koncert Finałowy uświetni występ zaproszonych Gości.

   Koncert Finałowy będzie płatny i biletowany. Uczestnicy festiwalu, nawet jeśli nie uda się zakwalifikować do finału, są zaproszeni na koncert nieodpłatnie.
 1. NAGRODY
  W Konkursie przyznane będą następujące nagrody:

  • NAGRODA PREZYDENTA WROCŁAWIA w wysokości 1000 złotych ufundowana przez Miasto Wrocław,
  • NAGRODA FUNDACJI IM. ROMANA KOŁAKOWSKIEGO w wysokości 1000 złotych ufundowana przez Fundację im. Romana Kołakowskiego,
  • GRAND PRIX w wysokości 2022 złotych,
  • NAGRODA SPECJALNA od Muzeum Piosenki Polskiej w Opolu,
  • NAGRODA STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW TŻŚ w wysokości 1000 złotych,
  • Wyróżnienia w postaci zaproszenia do udziału w koncercie finałowym.
 2. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
  • Wszyscy finaliści mają zapewniony nocleg oraz wyżywienie z 5 na 6 czerwca,
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dysponowania materiałami przesłanymi przez uczestników (będą one udostępniane przez cały czas trwania konkursu na stronie WWW, FB, oraz YT organizatora,
  • Laureaci wyrażają zgodę do publikowania zdjęć i materiałów promujących festiwal na stronie Organizatora,
  • Laureaci niepełnoletni zobowiązani są przyjechać na koncert finałowy z opiekunem,
  • Organizatorzy nie  ponoszą kosztów związanych z przyjazdem uczestników ani innych kosztów uczestnictwa w konkursie.
Pobierz kartę zgłoszenia
Informacje

Fundacja im. Romana Kołakowskiego

Koordynator konkursu: Agata Klimczak-Kołakowska
tel.: 501 761 338
e-mail: teatr.piosenki@onet.eu

 www.romankolakowski.pl
www.teatr-piosenki.pl