Powitanie Papieża Franciszka

Powitanie Papieża Franciszka na Krakowskich Błoniach.

Jednym z największych wydarzeń, jakie mieliśmy okazję przygotowywać, było przywitanie papieża na Błoniach w Krakowie. Papież Franciszek zawitał do Polski z okazji 31. Dni Młodzieży, które w 2016 roku odbywały się właśnie w naszym kraju.

Hasłem przyświecającym temu kilkudniowemu spotkaniu młodych był cytat z Ewangelii św. Mateusza: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. (Mt 5, 7).

Chociaż Papież Franciszek, w trakcie tego kilkudniowego pobytu w Polsce, odwiedził wiele miejsc, najważniejsze uroczystości – w tym także jego przywitanie – miały miejsce na Błoniach. Tam też i Teatr Piosenki miał okazję oficjalnie (i zarazem artystycznie!) przywitać papieża. Nasze muzyczne widowisko oglądało wówczas (na żywo!) ponad 600 tys. publiczność.

A oto jak wyglądały nasze przygotowania…

A tutaj zapis całego widowiska – zapraszamy do obejrzenia!