III WARSZTATY TEATRU PIOSENKI

W dniach od 25 lipca do 1 sierpnia 2018 roku odbyły się letnie warsztaty artystyczne prowadzone przez Teatr Piosenki.

Zajęcia z Młodymi Artystami odbywały się indywidualnie i w małych grupach codziennie w godzinach 10-14 / 16-20. Wieczorami, po zajęciach, zaproponowaliśmy grupie projekcje filmowe koncertów i spektakli, zakończone wspólną dyskusją.

Przygotowany przez nas program zawierał indywidualną pracę z uczestnikami nad interpretacją tekstów i piosenek, warsztaty aktorskie z wyobraźni scenicznej i dykcji, warsztaty taneczne i przygotowanie wokalne, a także pomoc w doborze repertuaru. Uczestnicy pracowali także indywidualnie nad własnym repertuarem scenicznym.

Tygodniowe warsztaty zostały zakończone udziałem uczestników w dwóch widowiskach w reżyserii Romana Kołakowskiego: „Młoda Warszawa” oraz „Imiona Wolności”.