ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

W dniach 5-8 lipca 2016 r. odbyły się warsztaty Teatru Piosenki. Były to specjalne warsztaty, które pomogły artystom przygotować się na Światowe Dni Młodzieży.

Teatr Piosenki przygotowywał wówczas uroczyste powitanie Ojca Świętego na krakowskich błoniach. W warsztatach uczestniczyli soliści oraz chór Teatru Piosenki.

Kierujemy serdeczne podziękowania dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie za użyczenie sali prób.